ตั้งชื่อลูก เกิด เดือน เมษายน 2567 สาว, ชาย ความหมายมงคล และสไตล์พ่อแม่

การตั้งชื่อลูกถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพ่อแม่ทุกคน เพราะชื่อจะเป็นสิ่งที่ติดตัวลูกไปตลอดชีวิต ดังนั้นจึงควรเลือกชื่อที่ไพเราะ ความหมายดี และมีความหมายมงคลตามความเชื่อ เพื่อให้ลูกมีอนาคตที่สดใสและประสบความสำเร็จ

สำหรับเดือนเมษายน 2567 ตรงกับปีฉลู ธาตุทอง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ดังนั้นชื่อมงคลสำหรับลูกที่เกิดในเดือนนี้จึงควรมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับธาตุทอง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หรือคำมงคลอื่นๆ เช่น

ชื่อลูกสาว

  • ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับธาตุทอง เช่น ทองคำ, ทองแท้, ทองสุก, ทองสว่าง, ทองประกาย, ทองระหง, ทองนวล, ทองเนื้อเก้า
  • ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เช่น ทิศเหนือ, ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ, ทิศเหนือวชิระ, ทิศเหนือไพศาล, ทิศเหนือรุ่งอรุณ, ทิศเหนือรุ่งเรือง
  • ชื่อที่มีความหมายมงคลอื่นๆ เช่น จันทร์เพ็ญ, ดวงแก้ว, ดาวพราว, ดาวรุ่ง, ดาวฟ้า, ดาวเกสร, ดาวดารา, ดาวประกายพริบ

ชื่อลูกชาย

  • ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับธาตุทอง เช่น ทองคำ, ทองแท้, ทองสุก, ทองสว่าง, ทองประกาย, ทองระหง, ทองนวล, ทองเนื้อเก้า
  • ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เช่น ทิศเหนือ, ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ, ทิศเหนือวชิระ, ทิศเหนือไพศาล, ทิศเหนือรุ่งอรุณ, ทิศเหนือรุ่งเรือง
  • ชื่อที่มีความหมายมงคลอื่นๆ เช่น อาทิตย์, อาทิตย์ฉาย, อาทิตย์อุทัย, อาทิตย์อัสดง, อาทิตย์เที่ยง, อาทิตย์เที่ยงคืน, อาทิตย์อัสดง, อาทิตย์อุทัย

นอกจากความหมายมงคลแล้ว พ่อแม่ควรคำนึงถึงสไตล์ของตัวเองในการตั้งชื่อลูกด้วย เช่น หากพ่อแม่ชอบชื่อไทยๆ ก็อาจเลือกชื่อที่มีความหมายมงคลตามหลักภาษาไทย หรือหากพ่อแม่ชอบชื่ออินเตอร์ ก็อาจเลือกชื่อที่มีความหมายมงคลตามหลักภาษาอังกฤษ เป็นต้น

สุดท้ายนี้ สิ่งสำคัญที่สุดในการตั้งชื่อลูกคือ ชื่อนั้นต้องถูกใจพ่อแม่และลูกมากที่สุด เพราะชื่อจะเป็นสิ่งที่ลูกจะภูมิใจและจดจำไปตลอดชีวิต