ตาราง ผ่อน มอเตอร์ไซค์ honda scoopy 2024 วันออกรถจ่าย ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน ไม่ต้องใช้คนค้ำ ออก

ตารางผ่อนมอเตอร์ไซค์ Honda Scoopy 2024 วันออกรถจ่าย ไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน ไม่ต้องใช้คนค้ำ ออกได้ ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละร้านขายมอเตอร์ไซค์ โดยส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่ฟรีดาวน์ ดอกเบี้ยต่ำสุด 0.99% ผ่อนได้สูงสุด 48 เดือน

ตัวอย่างตารางผ่อน Honda Scoopy 2024

ผ่อนนาน ราคารถ (รวม VAT) เงินดาวน์ ดอกเบี้ย ผ่อนต่อเดือน
36 เดือน 57,700 บาท 0 บาท 0.99% 1,695 บาท
48 เดือน 63,200 บาท 0 บาท 0.99% 1,885 บาท

ตัวอย่างข้างต้นเป็นราคารถรวม VAT แล้ว โดยเงินดาวน์ ดอกเบี้ย และผ่อนต่อเดือนจะขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละร้านขายมอเตอร์ไซค์ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่าย Honda ทั่วประเทศ

เอกสารที่ต้องเตรียมในการออกรถมอเตอร์ไซค์

  • บัตรประชาชนตัวจริง + สำเนา 3 ชุด
  • ทะเบียนบ้าน + สำเนา
  • สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดตัวจริง (กรณีมีสลิปเงินเดือน)
  • เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ เช่น เอกสารแสดงรายได้จากการประกอบธุรกิจ เอกสารแสดงรายได้จากการรับจ้างอิสระ เป็นต้น (กรณีไม่มีสลิปเงินเดือน)

เงื่อนไขในการออกรถมอเตอร์ไซค์

  • อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • มีอายุงาน 1 เดือนขึ้นไป (กรณีมีสลิปเงินเดือน)
  • เครดิตดี

ข้อควรระวังในการออกรถมอเตอร์ไซค์

  • ควรศึกษารายละเอียดโปรโมชั่นต่างๆ ของแต่ละร้านขายมอเตอร์ไซค์ก่อนตัดสินใจซื้อ
  • ควรเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขการผ่อนชำระจากหลายๆ ร้านขายมอเตอร์ไซค์ก่อนตัดสินใจซื้อ
  • ควรตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วนก่อนเซ็นต์สัญญาซื้อรถ